Kursutbud

HÄR kan du se kursinnehållet för samtliga kurser.

  Baby Basic
Kursen innebär grundträning för valpar och unga hundar med sikte på en tävlingskarriär. Inlärningen bygger på mycket lek och belöning samt grundliga repetitioner så att hunden säkert förstår sin uppgift.
Vi jobbar på en tydlig och fungerande handling, säkra kontaktfält och bra slalom. Vi kommer även att titta på hur man lär in övriga hinder på banan. Kursen bygger på individuellt lärande och alla ekipage får hjälp där just de befinner sig. Kursen är åldersblandad och ekipagen har olika kunskapsnivå. 

Förkunskap: Hunden ska klara av att fokusera på föraren även bland andra hundar.
  Hunden ska kunna hopphinder/bom på marken samt runda tunnlar.
  Helst ha jobbat in tasstarget inför kontaktfälten.
  Föraren ska ha tränat upp minst en egen agilityhund till tävlingsnivå
Omfattning: 10-15 h.
   
  Foundation
Kursen riktar sig till hundar i alla åldrar som vill grundträna handling och hinder. För unga hundar är detta steget mellan Baby Basic och Basic Handling, för äldre hundar är det inkörsporten till en tävlingskarriär.

 
Förkunskap: Hunden ska klara av att fokusera på föraren även bland andra hundar.
  Hunden ska kunna hopphinder/bom på marken samt runda tunnlar.
  Helst ha jobbat in tasstarget inför kontaktfälten.
  Föraren ska ha tränat upp minst en egen agilityhund till tävlingsnivå
Omfattning: 10-15 h.

   
  Basic Handling termin 1 & 2
Vad är handling och hur ska man använda den? Här får du lära dig handling från grunden! Vi pratar även om hur hundar lär, hur man gör en träningsplan och hur man löser olika problem. 

Förkunskap: Hunden ska kunna samtliga hinder med undantag för klätterhinder och slalom.
  Klätterhinder och slalom med förarens hjälp.
  Hunden ska klara av att fokusera på föraren även bland andra hundar.
Omfattning: 25 timmar (terminsvis)
   
  Våga tävla termin 1 & 2
Allt du behöver veta, både teoretiskt och praktiskt, för att ge dig ut på tävlingsbanorna.
Kursen innehåller förutom teori och praktiska övningar, obligatoriska tävlingar med egna reflektioner och videodokumentation. På dess tävlingar följer instruktörerna med för att vägleda och stötta. 

Förkunskap: Ekipaget ska ha genomgått Basic Handling eller genom egen träning ha uppnått samma nivå.
  Endast ekipage som har som mål att tävla.
Omfattning: 25 timmar (terminsvis)
   

 

 

 

 

 

Tävlingsgruppen termin 1 & 2
När man har gått Basic Handling och Våga tävla, så kan man välja att gå Tävlingsgruppen. Här är det seriös tävlingsträning som gäller! Vi jobbar på de små detaljerna som kan vara skillnaden mellan pinne eller inte och vi lär oss de små knep som skiljer bra förare från mindre bra.
 

Förkunskap: Föraren ska ha en fungerade handling och i princip färdiga tävlingsförare.
  Endast för satsande tävlingsekipage
Omfattning: 25 timmar (terminsvis)

   
  Bara Bana
Bara Bana är en  kurs för dig som redan tävlar aktivt och har gjort det ett tag. I kursen ingår såklart mycket banor där vi tittar på olika handlingsalternativ och provar oss fram till en lösning. Vi jobbar även i kombinationer med olika teman. Det finns även utrymme för deltagarna att vid terminsstarten lämna önskemål om olika moment eller teman. 

Förkunskap: Endast tävlande ekipage kl. 2-3
Omfattning: ca. 25 h (terminsvis)
   
  Privatlektion
För den som önskar finns det möjlighet till privatlektioner. Ibland kan det vara skönt att få träna ensam för att få lite extra tid att ta sig an svårigheter. Eller så har man inte möjlighet att gå en kurs på en hel termin, då kan privatlektioner vara en lösning. Det kan också vara en god idé att boka dubbeltid tillsammans med ett annat ekipage. 

Förkunskap: Ekipaget ska ha genomgått minst fortsättningskurs.
Omfattning: Det bestämmer ni själva
   
  Tema
När tiden tillåter och intresse finns anordnar vi temakvällar. Exempel på tema är:

- byten
- slalom
- kontaktfält
- bana 

Förkunskap: anges på inbjudan
Omfattning: 1 kurstillfälle á 3 h
Pris: anges på inbjudan
   
 

Träningsgrupp
Är ni ett gäng som brukar träna tillsammans? Vi hjälper er gärna att strukturera upp träningen, ge förslag på övningar samt handleder er praktiskt. 

Förkunskap: ni avgör själva vilka som ska vara med i gruppen och vilken nivå den ska hålla
Omfattning: enligt överenskommelse
Pris: avgörs av antalet träningstillfällen

   

 

 

 

 

Tävlingsledarutbildning

För att få gå utbildningen och bli auktoriserad tävlingsledare måste du uppfylla följande krav.

Förkunskap:

 

 

 

Medlem i SKK länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund
Rekommenderad av klubbstyrelsen
Goda kunskaper om agility
Erfarenhet av att arrangera agilitytävlingar
Egen tävlingserfarenhet i agility
Lägsta ålder: fyllt 18 år när kursen påbörjas
Datum för praktiskt prov skall vara klart före kursstart
Omfattning: 16-20 timmar samt praktiskt prov

   
 

Grund- & fortsättningskurs
Vid behov kan vi även hjälpa klubbar som inte har några egna instruktörer.

   
 

Funktionärsutbildning
Här lär vi dig allt vad du behöver kunna för att känna dig trygg som funktionär på på vilken post som helst.