Vägbeskrivning

Bialitt ligger i Strövelstorp.

Vägbeskrivning

E6 norrifrån – sväng av motorvägen vid första avfarten efter hotell Erikslund, skyltat Strövelstorp. Sväng höger och kör ca. 200 m, man ser Bialitt direkt, det är första gården på vänster sida.

E6 söderifrån kör av motorvägen vid hotell Erikslund. Sväng vänster och kör på motorvägen igen i södergående riktning.  Sväng av motorvägen vid första avfarten efter hotell Erikslund, skyltat Strövelstorp. Sväng höger och kör ca. 200 m, man ser Bialitt direkt, det är första gården på vänster sida.

Väg 21 västerifrån kör på motorvägen i södergående riktning. Sväng av motorvägen vid första avfarten efter hotell Erikslund, skyltat Strövelstorp. Sväng höger och kör ca. 200 m, man ser Bialitt direkt, det är första gården på vänster sida.